Press Releases

Thông báo v/v bổ nhiệm Giám đốc đầu tư

29/05/2018

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc bổ nhiệm Bà Thiều Thị Nhật Lệ tạm thời giữ chức Giám đốc Đầu tư theo Quyết định Tổng Giám đốc số 0918_VAMVN/QĐ-CTHĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2018. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty

17/05/2018

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử (website) của Công ty như sau: Địa chỉ website cũ: www.vamvn.com Địa chỉ website mới: www.vamvietnam.com Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 05 năm 2018 theo Quyết định Tổng Giám đốc số 0918_VAMVN/QĐ-TGĐ đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

05/04/2018

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v bổ nhiệm thành viên Ban Quản Trị Rủi Ro

18/01/2018

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc bổ nhiệm Bà Thiều Thị Nhật Lệ và Bà Nguyễn Thị Bảo Uyên là thành viên Ban Quản trị rủi ro thay cho ông Đào Lộc Thành kể từ ngày 18/01/2018 theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng Quản trị số 0318_VAMVN/QĐ-HĐQT. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF